Meniu
›› Reprezentanta Patriarhiei Romane
la Sfintele Locuri
›› Istoricul Asezamantului Romanesc
din Ierusalim
›› Prezentarea asezamantului
›› Obstea monahala, misiune, serviciul
liturgic
 
Video
 
Galerie Foto
 
 
 


REPREZENTANTA PATRIARHIEI ROMANE LA SFINTELE LOCURI

      Aşezământul Românesc din Ierusalim se află în apropierea Sfintei Cetăţi a Ierusalimului şi are rolul de Reprezentanţă a Patriarhiei Române la Sfintele Locuri.
Principala sa misiune este aceea de a reprezenta Biserica Ortodoxă Română la Mormântul Domnului Iisus Hristos şi la celelalte locuri sfinte din Palestina biblică.
Prin Delegatul său la Sfintele Locuri, Patriarhia Română menţine strânse legături cu Patriarhia Greacă a Ierusalimului şi cu toate celelalte unităţi bisericeşti din Ţara Sfântă.
      O altă misiune la fel de importantă a bisericii române din Ierusalim este aceea de a răspunde solicitărilor spirituale, dar şi celor de cazare şi pelerinaj, pentru credincioşii pelerini români veniţi la locurile sfinte. Cunoaştem bine şi realităţile românilor stabiliţi în Israel precum şi greutăţile muncitorilor, enoriaşii noştri, care găsesc la acest aşezământ un colţ românesc printre străini, servicii religioase şi slujbe săvârşite în limba română, precum şi un bun prilej de a se destăinui lui Dumnezeu, sau de a se întâlni prin rugăciune cu toţi cei de acasă.
      De asemenea, se are în vedere şi reprezentarea credincioşilor români din ţară sau din străinătate la Sfintele Locuri în care a trăit Domnul Hristos, motiv pentru care în fiecare zi se înălţă aici rugăciuni întru dobândirea tuturor celor de folos şi mântuitoare. Remarcăm desigur şi grija Prea Cuviosului Părinte Arhimandrit Ieronim Creţu, Superiorul Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan, de a răspunde de fiecare dată scrisorilor  credincioşilor rânduind ca doleanţele şi pomelnicele lor să fie citite la sfintele slujbe.
      Nu în ultimul rând se are în vedere şi organizarea obştii monahale ostenitoare aici îngrijind ca fiecare membru să slujească cu tot sufletul întru împlinirea desăvârşită a ascultării şi misiunii la care a fost chemat.
      La toate acestea se adaugă întâmpinarea şi protocolul delegaţiilor civile şi bisericeşti din ţară şi străinătate, participarea la toate procesiunile şi slujbele ortodoxe ale Patriarhiei Ortodoxe din Ierusalim, precum şi la diferite ceremonii, haramuri, conferinţe, întruniri panortodoxe şi alte activităţi care contribuie în mod vizibil la sporirea prestigiului Bisericii şi neamului nostru românesc în lume.